Voorgevels: leipannen, kleidakpannen, zink, hout Gevels bekleden in verschillende materialen.

.